Hindame järjepidevaid väärtusi ja täpsust

Alates meie tegevuse algusest on olnud meie eesmärgiks pakkuda kliendile tooteid ja lahendusi, mis looks talle eeliseid ja lisaväärtust. Täna oleme oma tootmis-, müügi- ja teenindusüksustega kliendile lähedal kõikidel strateegiliselt tähtsatel turgudel. Uuenduslikkus, täpsus, kvaliteet, usaldusväärsus ja head kliendisuhted on olnud juba algusest peale meie jaoks olulised väärtused ning soovime neid ka järgnevatel aastakümnetel tugevdada.

Ursenbach

Tallinn

Meie väärtused

Uuenduslikkus

Pakume klientidele innovaatilisi lahendusi, sest mõtleme proaktiivselt ning oleme tulemustele orienteeritud.

Kliendikesksus

Mida lubame, seda teeme. Haarame julgelt initsiatiivi ning ei pelga uusi väljakutseid.

Täpsus

Klient võib meid usaldada, sest töötame ülima täpsusega.

Tarnekindlus

Läbipaistev ja ohjatud tarneahel tagab õigeaegsed tarned.

Kvaliteet

Kvaliteet on meie südameasi

Pidev areng

Uute eesmärkide püstitamine ja pidev areng on meie eduka tegutsemise eelduseks.

Puhtus ja korrektsus

Meie töö tulemus on alati puhas ja korrektne.

Usaldusväärne partner

Tänu interdistsiplinaarsele meeskonnatööle, pädevale personalile ning aktiivsele koostööle kliendiga suudame tagada parima kvaliteedi, pidada kinni tähtaegadest ning hoida kulud kontrolli all.

Sotsiaalne vastutus

Hoolime oma personalist ning tegeleme igapäevaselt töötervishoiu ja tööohutusega.

Keskkonnateadlikkus

Järjepidevus ja ressursse säästvatest printsiipidest lähtumine kuulub meie igapäevatöösse. Nii nagu ka ökoloogiline, ökonoomne ja sotsiaalne mõtteviis.

Sertifitseerimine

ISO 9001:2015 sertifikaat

Veel huvitavat

Kompetensid

Lahendused

Projektid